Το Ινστιστούτο Ophthalmica στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας για την Μελέτη Οφθαλμικών Φλεγμονών & Λοιμώξεων (ΕΕΜΟΦΛ) 2023

Το Ινστιστούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας για την Μελέτη Οφθαλμικών Φλεγμονών & Λοιμώξεων (ΕΕΜΟΦΛ) 2023
01 – 03 Δεκεμβρίου 2023
Θεσσαλονίκη
Makedonia Palace Hotel

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στo 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας για την Μελέτη Οφθαλμικών Φλεγμονών & Λοιμώξεων (ΕΕΜΟΦΛ) 2023:

Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023

15:30 – 17:00 Στρογγυλή Τράπεζα
Φλεγμονή Προσθίου ημιμορίου
Συμμετέχουσα:
Σκληρίτιδα και Επισκληρίτιδα | Χ. Κουτσιούκη

Σάββατο 02 Δεκαμβρίου 2023

09:00 – 11:00 Fan Club Οφθαλμικών Φλεγμονών
Συντονιστής: Π. Τρανός

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: ΕΕΜΟΦΛ

https://ocularinflammation.gr/