Επιστημονική Επιτροπή

Στο Ινστιτούτο Ophthalmica λειτουργεί επιτροπή συντονισμού του επιστημονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου (ερευνητικές μελέτες, δημοσιεύσεις, επιστημονικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα υποτροφιών, θέματα βιοηθικής κ.ά.).

Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται από τους:

  • Ευάγγελο Λοκοβίτη MD, FEBOphth
  • Μιλτιάδη Μπαλίδη PhD, FEBOphth, ICOphth
  • Δημήτριο Σακελλάρη MD
  • Πάρη Τρανό PhD, FRCS
  • Περικλή Μαρκούση MSc