Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 22nd Euretina Congress 2022

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 22nd Euretina Congress 2022
01 – 04 Σεπτεμβρίου 2022
Hamburg
Germany

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 22nd Euretina Congress 2022:

Asteriadis S. MD, FRCS (Greece)
Koukoula S. MD, PhD (Greece)
Koutsiouki Ch. MD (Greece)
Sousouras Th. MD, DO (Greece)
Vakalis Th. MD (Greece)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: Euretina

www.euretina.org