Το Ινστιτούτο Ophthalmica στην επιστημονική διημερίδα ΟΕΒΕ - ΟΕΘΑΜΒΑ

oebe oethamba diimerida-1

Όλες οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις των ιατρών του Ινστιτούτου:

 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

 

11:00 – 13:00 Ανακοινώσεις

Η ρετινεκτομή στην αντιμετώπιση της αποκόλλησης αμφιβληστροειδή
Α. Βακάλης, Σ. Αστεριάδης, Μ. Τριανταφυλλά, Τ. Δημόπουλος, Π. Τρανός

 

13:30 – 14:15 Παθολογία Αμφιβληστροειδούς
Συντονιστής: Δ. Κανιούρας
Συμμετοχή: Δ. Δαρδαμπούνης, Ε. Παυλίδου, Σ. Βούτας, Σ. Κουκουλά

 

14:15 – 15:00 Χειρουργική Αμφιβληστροειδούς
Συντονιστής: Α. Βακάλης
Συμμετοχή: Π. Πέτρου, Σ. Αστεριάδης, Θ. Γιαννόπουλος

 

15:00 – 15:30 Διαλέξεις
Ραγοειδίτιδες: Π. Τρανός
Η τελευταία εξέλιξη 3D χειρουργικής ωχράς με 22G βιτρεκτομή: Α. Νικολακόπουλος

 

16:00 – 16:45 Γλαύκωμα
Συντονιστής: Ν. Μυλόπουλος
Συμμετοχή: Σ. Τσιρώνη, Α. Κωνσταντινίδης, Κ. Μπομπορίδης

 

16:45 – 17:45 Χειρουργική καταρράκτη
Συντονιστής: Κ. Μόσχου
Συμμετοχή: Α. Πολυχρονάκος, Ι. Τσινόπουλος, Γ. Σάκιας, Δ. Σταμουλή, Μ. Μπαλίδης

 

Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

 

10:00 – 11:00 Διαθλαστική Χειρουργική
Συντονιστής: Ζ. Ζαχαριάδης
Συμμετοχή: Α. Οικονόμου, Σ. Γκορέζης, Ι. Πούλας, Π. Σμαχλίου

 

11:00 – 12:00 Παιδοφθαλμολογία
Συμμετοχή: Ε. Κούλαλη, Χ. Μπασδεκίδου, Α. Σαλονικιού, Β. Μαργαρίτης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα της διημερίδας