Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο S.I.C.S.S.O. Congress 2017

sicsso 1

Οι παρουσιάσεις του Ινστιτούτου Ophthalmica στο S.I.C.S.S.O. Congress 2017:

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

WET LABs COURSES

Director: G. Salvalaio (Mestre, VE)

15.00 – 16.00 DSAEK

Teacher: A. Galan (Padova)
Wet Lab Assistant: M. Balidis (Greece)

ROUND TABLE and LIVE SURGERY

17:00 – 18:00 Surgical management of Glaucoma in ocular surface diseases

PRESIDENT: S. Gandolfi (Parma)

PANEL: M. Balidis (Greece), M. Figus (Pisa), P. Frezzotti (Siena), G. Marchini (Verona)

sicsso 3

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα (pdf format)

Source: S.I.C.S.S.O.

http://sicsso.org/2017/