Ευχαριστήρια επιστολή για την ευγενική χορηγία του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών

Ευχαριστήρια επιστολή του Κέντρου Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) για την ευγενική χορηγία του Ινστιτούτου Ophthalmica των εσόδων της εκδήλωσης 'Δείπνο στο σκοτάδι' που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 'THE MET HOTEL' της Θεσσαλονίκης, στις 09 Απριλίου 2016.

Ο εξοπλισμός που αγοράστηκε με τα έσοδα της εκδήλωσης, θα δώσει τη δυνατότητα σε άτομα με οπτική αναπηρία, να εκπαιδευτούν στη χρήση νέων τεχνολογιών, εκπαίδευση που κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και αναγκαία, προετοιμάζοντάς τους όσο το δυνατόν καλύτερα, για την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), σε συνεργασία με άλλους φορείς, υλοποιεί και συμμετέχει σε σειρά προγραμμάτων έρευνας, πρόληψης και επιμόρφωσης. Τέτοια προγράμματα έχουν σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων, από το κέντρο, υπηρεσιών, την ενημέρωση γονέων και παιδιών, καθώς και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών για άτομα με προβλήματα όρασης.

Το Ινστιτούτο Ophthalmica στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει τέτοιες ενέργειες.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ευχαριστήρια επιστολή