Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 41st Congress of the ESCRS

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 41st Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS)
08 – 12 Σεπτεμβρίου 2023
Βιέννη
Αυστρία

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 41st Congress of the ESCRS:

Miltos Balidis MD, PhD, FEBOphth, ICOphth – Greece

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: ESCRS

https://congress.escrs.org/