Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 38th Congress of the ESCRS | On-line. Live. Interactive

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 38th Virtual Congress of the ESCRS (European Society of Cataract & Refractive Surgery)
02 – 04 Οκτωβρίου 2020
On-line. Live. Interactive.

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 38th Congress of the ESCRS (European Society of Cataract & Refractive Surgery):

Long-term results on epithelium: on customized corneal collagen cross-linking for keratooconus
First Author: G.Sidiropoulos GREECE
Co Author(s): S. Koronis, A. Rasoglou, E. Siskou, M. Balidis

Development of ophthalmological image database and intelligent computational methods for supporting medical diagnosis
First Author: C.Damtsi GREECE

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: ESCRS

https://www.escrs.org/