Ο Μίλτος Μπαλίδης MD, PhD, FEBOphth, ICOphth συντονιστής στο ESCRS eConnect Webinar: Challenges of the Ectatic Cornea

Ο Μίλτος Μπαλίδης MD, PhD, FEBOphth, ICOphth, ειδικός στη χειρουργική κερατοειδούς και προσθίων ημιμορίων, συντονιστής στο ESCRS eConnect Webinar: Challenges of the Ectatic Cornea
10 Απριλίου 2024
19:30-20:30

19:30 Short introduction
Chair: Miltos Balidis, MD, PhD, FEBOphth, ICOphth

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: ESCRS


https://www.escrs.org/