Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 24th ESCRS Winter Meeting 2020, Marrakech

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 24th ESCRS Winter Meeting 2020
21 – 23 Φεβρουαρίου 2020
Μαρακές
Μαρόκο

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 24th ESCRS Winter Meeting 2020:

Ζαχαριάδης Ζάχος MD, DO
Σακελλάρης Δημήτρης MD

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: ESCRS

https://www.escrs.org/