Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 23rd Euretina Congress 2023

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 23rd European Society of Retina Specialists (Euretina) Congress 2023
05 – 08 Οκτωβρίου 2023
Amsterdam
Netherlands
RAI Amsterdam

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 23rd Euretina Congress 2023:

Asteriadis S. MD, FRCS (Greece)

Σόλων Αστεριάδης

Koukoula S. MD, PhD (Greece)


Koutsiouki Ch. MD (Greece)


Sousouras Th. MD, DO (Greece)


Tranos P. MD, PhD, ICOphth, FRCS (Greece)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: Euretina

www.euretina.org