Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο ΧΧth EVER Congress 2017

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο ΧΧth European Association for Vision and Eye Research (EVER) Congress 2017 
27 - 30 Σεπτεμβρίου 2017 
Νίκαια 
Γαλλία 
Acropolis Convention Center 

ever 2017 1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο ΧΧth European Association for Vision and Eye Research (EVER) Congress 2017:

RV – Macular interface surgery
Hermes
Thursday 28 September 2017
From: 17:00 To: 18:30

ERM Maganement – Tranos P. – Greece

Summary:

Epiretinal membranes are disorders which involve the vitreoretinal interface inducing tangential tractional forces on the retina. Although they may be associated with underlying ocular conditions, the majority of epiretinal membranes are idiopathic. Deformation of the inner retinal surface is a common consequence resulting in symptoms which range from symptomatic to severe metamorrphopsia and visual reduction. Epiretinal membranes are commonly classified according to their density and contractile characteristics. Optical coherence tomography (OCT) is the gold standard diagnostic tool and certain OCT features have been associated with ERM natural course and its postoperative visual prognosis. Pars plana vitrectomy and removal of ERM is indicated for symptomatic vision debilitating membranes. Surgical controversies including the extent of ERM removal, the use of vital dyes and the necessity of inner limiting membrane peel are still under investigation.

ever 2017 2

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες 

Πατήστε εδω για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα