Το Ινστιτούτο Ophthalmica στην 16η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδοοφθαλμολογίας & Στραβισμού (ΕΕΠΟΣ)

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στην 16η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδοοφθαλμολογίας & Στραβισμού (ΕΕΠΟΣ)
Σάββατο 04 Νοεμβρίου 2023
Θεσσαλονίκη
The Met Hotel

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στην 16η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδοοφθαλμολογίας & Στραβισμού (ΕΕΠΟΣ):

Σάββατο 04 Νοεμβρίου 2023, 09:30-10:45: Πρώτα Αποτελέσματα από την εφαρμογή καινοτόμου μεθόδου θεραπείας της Αμβλυωπίας σε πραγματικές συνθήκες

Λάμπρος Λαμπρογιάννης, MD, MSc, PhD, FEBOpth, FEBO-SP

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: ΕΕΠΟΣ

https://haposcongress.gr/