Τα videos με τις διαλέξεις του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 1ο Virtual HSIOIRS Congress | 34ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica συμμετείχε στο 1ο Virtual HSIOIRS Congress | 34ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
07 – 10 Ιουλίου 2020
Live Streaming

Δείτε τα videos με τις διαλέξεις της επιστημονικής μας ομάδας:

Μίλτος Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth – Near Live Surgery: IOL exchenge with Carlevale IOL

Ζάχος Ζαχαριάδης MD, DO – Πρεσβυωπία

Μίλτος Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth – The “ouch” effect in Laser Refractive Surgery

Δημήτρης Σακελλάρης MD – Διαθλαστική στον φακό

Θάνος Βακάλης MD – Intraoperative Complications

Μίλτος Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth – Zonular Dialysis

Source: HSIOIRS

www.hsioirs.org