Το διαγνωστικό σύστημα οπτικής Swept Source βιομετρίας Zeiss IOL Master 700 στο Ινστιτούτο Ophthalmica

Η επένδυση σε προηγμένο και τελευταίας γενιάς εξοπλισμό αποτελεί βασική προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται η αγορά του συστήματος οπτικής Swept Source βιομετρίας Zeiss IOL Master 700. 

Το σύστημα IOL Master 700 (Carl Zeiss Meditec AG) είναι μια εντελώς νέα βιομετρική τεχνολογία που συνδυάζει την οπτική βιομετρία με την τεχνολογία Swept Source OCT (Optical Coherence Tomography) για την απεικόνιση και μπορεί να μετράει ολόκληρο το μήκος του οφθαλμού, από τον κερατοειδή έως τον αμφιβληστροειδή.

Η δυνατότητα απεικόνισης ανατομικών λεπτομερειών που επιτρέπει η τεχνολογία Swept Source OCT μπορεί να βοηθήσει στην ελάττωση του αριθμού των διαθλαστικών εκπλήξεων, αποκαλύπτοντας δομικές ή σχηματικές ανωμαλίες, όπως κλίση ή αποκέντρωση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού. Σαφέστατα, αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ασυνήθιστους οφθαλμούς, στους οποίους οι μετρήσεις είναι παραδοσιακά δύσκολο να ληφθούν.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι το IOL Master 700 της Zeiss μας επιτρέπει επίσης να επαληθεύσουμε οπτικά τις οφθαλμικές δομές που έχουν μετρηθεί. Η δυνατότητα αυτή εξαλείφει την ανάγκη ερμηνείας και αποκωδικοποίησης των σαρώσεων Α-scan και των πιθανών πηγών σφάλματος στα αποτελέσματα.

Το Zeiss IOL Master 700 προσφέρει μια σειρά από διαγνωστικά χαρακτηριστικά νέας γενιάς για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην προεγχειρητική αξιολόγηση premium ενδοφθάλμιων φακών (ενδοφακών), όπως πολυεστιακοί, τορικοί, EDoF κ.ά.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως το σύστημα υποστηρίζει ευθυγράμμιση τορικών ενδοφακών χωρίς δείκτες (markers), μέσω της εικόνας αναφοράς, η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια τα αιμοφόρα αγγεία του οφθαλμού για την αναφορά του αστιγματικού άξονα σε σχέση με τη θέση του βολβού του ματιού. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, η εικόνα αναφοράς χρησιμοποιείται για την διεγχειρητική αντιστοίχιση με την ζωντανή εικόνα του οφθαλμού. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα που απαιτούνται προβάλλονται στον προσοφθάλμιο φακό του χειρουργικού μικροσκοπίου (γεφύρωση διαγνωστικής και επεμβατικής πλατφόρμας).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το brochure του συστήματος Zeiss IOL Master 700 

Source: Zeiss

Copyrights by Carl Zeiss Meditec AG

https://www.zeiss.com/
https://www.zeiss.com/meditec/en/products/optical-biometers/iolmaster-700-us.html