Δωρεά φαρμάκων από το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Κοινωνικό Φαρμακείο Σπετσών

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica, έχοντας θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) ως αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζει, στηρίζει δυναμικά τους φορείς κοινωνικής προστασίας, προσφέροντας ειδικά αναλώσιμα, φάρμακα, σκευάσματα κι άλλου τύπου ιατροφαρμακευτικό υλικό για κατοίκους σε γεωγραφικά σημεία εντός συνόρων που τα έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτό, πριν από λίγες ημέρες, χορηγήθηκε μια μεγάλη ποσότητα ιατροφαρμακευτικού υλικού στο Κοινωνικό Φαρμακείο Σπετσών.

 

Ποιο είναι το έργο του Κοινωνικού Φαρμακείου Σπετσών;

Το Κοινωνικό Φαρμακείο Σπετσών ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 2020 και προσφέρει δωρεάν φαρμακευτική και παραφαρμακευτική περίθαλψη σε ωφελούμενους με χαμηλά εισοδήματα. Eπιδιώκει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ανεργίας και της φτώχειας που έχουν ως αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό ατόμων, αλλά και ολόκληρων οικογενειών. Παράλληλα, στόχος του Κοινωνικού Φαρμακείου Σπετσών είναι να κινητοποιήσει την κοινωνία με μια συλλογική προσπάθεια αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας προς τις οικονομικά ευπαθείς ομάδες.

Ποιοι είναι ακριβώς οι ωφελούμενοι;

Οι ωφελούμενοι της δράσης αυτής είναι άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν στον δήμο Σπετσών, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Υπαπαντή
Τ.Κ. 18050
Σπέτσες
Τηλ.: 22980 72830
Fax.: 22980 72830
E-mail: [email protected]
* Το Κοινωνικό Φαρμακείο Σπετσών λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή,  από τις. 9.00 π.μ. ως τις 17.00 μ.μ.

Η ομάδα του Ινστιτούτου Ophthalmica θα συνεχίσει να στηρίζει δυναμικά όχι μόνο τα κοινωνικά φαρμακεία & ιατρεία, αλλά και άλλους φορείς κοινωνικής προστασίας που χρήζουν αρωγής, ειδικά στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Είμαστε σταθερά δίπλα σας.