Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 18ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΟΕΘΑΜΒΑ

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 18ο Επιστημονικό Συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Θράκης Ανατολικής Μακεδονίας & Βορείου Αιγαίου (ΟΕΘΑΜΒΑ)
18 – 19 Ιουνίου 2022
Καβάλα
Galaxy hotel

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 18ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΟΕΘΑΜΒΑ:

Αστεριάδης Σ.
Κουκουλά Σ.
Κουτσιούκη Χ.
Σουσούρας Θ. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Source: ΟΕΘΑΜΒΑ

https://www.oethamba.gr/