Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 22th Kongres Oftalmologa Srbije

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 22th Kongres Oftalmologa Srbije
01 – 04 Ιουνίου 2023
Vrnjacka Banja
Hotel Zepter

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 22th Kongres Oftalmologa Srbije:

M. Balidis

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: Ophthalmology Serbia

http://www.ophthalmology-serbia.rs/