Προσωπικά δεδομένα (GDPR)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf format την Δήλωση Ενημερωμένης Συγκατάθεσης GDPR.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf format το Έντυπο Αιτήματος Υποκειμένου Δεδομένων για:

  • πρόσβαση & πληροφόρηση
  • φορητότητα
  • διόρθωση δεδομένων

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf format την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με απλά λόγια, το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες κι επιχειρήσεις διαθέτουν βάσεις δεδομένων. Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας κι απορρήτου, σύμφωνα με τις Αρχές Περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Πελατών είναι απαραίτητο να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να διατηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα.