Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών & Λοιμώξεων

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών & Λοιμώξεων
Hosting International Ocular Inflammation Congress (IOIS)
03 – 05 Δεκεμβρίου 2021
Θεσσαλονίκη
Makedonia Palace hotel

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών & Λοιμώξεων:

Πρόσθια ραγοειδίτιδα σε έδαφος λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊο. Κλινικά χαρακτηριστικά, πρόγνωση και μακροχρόνια αποτελέσματα
Τρανός Π. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: Hellenic Society for the Study of Ocular Inflammations & Infections

www.ocularinflammation.gr