Ατόμων με ιδιαιτερότητες (ΑΜΕΑ)

Το 50-70% των ατόμων με ειδικές ανάγκες (νευροαναπτυξιακές διαταραχές, σύνδρομα, εγκεφαλική παράλυση, αυτισμό, μεγάλη προωρότητα κ.ά.) εμφανίζει οφθαλμολογικές διαταραχές (οπτικές, οφθαλμοκινητικές, αντιληπτικές). Η εκτίμηση της οπτικής ικανότητας των παιδιών αυτών είναι δύσκολη αλλά απαραίτητη. Απαιτεί γνώση, εμπειρία και ειδικό εξοπλισμό.

Πολλά οφθαλμολογικά προβλήματα μένουν αδιάγνωστα ή καθυστερεί η διάγνωσή τους, με δυσμενή επίδραση στη γενικότερη ψυχοκινητική εξέλιξη των ατόμων αυτών.

Το Ophthalmica για το παιδί είναι ένα από τα λίγα εξειδικευμένα οφθαλμολογικά κέντρα της Ευρώπης, με εμπειρία και ειδικό εξοπλισμό για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών διαταραχών σε άτομα με ειδικές ανάγκες.