Κορομετρία

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η κορομετρία;.

Κορομετρία (pupilometry) ονομάζεται η μέθοδος εξέτασης που περιλαμβάνει τη μέτρηση της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού και τις μεταβολές αυτής κάτω από την επίδραση διάφορων ερεθισμάτων (π.χ. σκότος). Το μέγεθος της σκοτοπικής κόρης (η διάμετρος της κόρης στο σκοτάδι) και οι συνεχείς διακυμάνσεις της είναι σημαντικές πληροφορίες που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε προεγχειρητικό έλεγχο ασθενούς που πρόκειται να υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση με excimer laser. Η ειδική συσκευή (ιατρικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιείται στην διαδικασία της κορομετρίας είναι το κορόμετρο. Με το συγκεκριμένο σύστημα εκτιμάται με μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία το μέγεθος κόρης.

Η κορομετρία είναι καθοριστικής σημασίας μέτρηση προεγχειρητικά, ώστε μετά το πέρας της επέμβασης ο διαθλαστικός ασθενής να μην αντιμετωπίζει προβλήματα στη νυχτερινή του όραση (φωτοστέφανα, λάμψεις ή άλλες ενοχλήσεις). Η κορομετρία συνδυάζεται με την τεχνολογία wavefront (ανάλυση μετώπου κύματος) κατά τον διαθλαστικό έλεγχο.