Τμήμα εκπαίδευσης ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης

Ποιότητα ζωής ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης: Η ποιότητα ζωής των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης είναι συνυφασμένη με τη λειτουργικότητα τους, τη δυνατότητα δηλαδή αυτόνομης εκπλήρωσης των καθημερινών αναγκών τους. Γι’ αυτό τον λόγο χρειάζονται συστηματική και ρεαλιστική υποστήριξη που παρέχεται με υπεύθυνη εκπαίδευση στους τομείς της Κινητικότητας / Προσανατολισμού και των Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης* (Κ/Π & Δ.Κ.Δ.).