Το Ινστιτούτο Ophthalmica στους ασημένιους χορηγούς της Ελληνικής Σχολής Σκύλων - Οδηγών Τυφλών

Οι σκύλοι - οδηγοί τυφλών είναι άριστα εκπαιδευμένοι προκειμένου να καθοδηγούν άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης, παντού και με ασφάλεια. Οι σκύλοι - οδηγοί επιλέγονται από προγράμματα επιλεκτικής εκτροφής. Κοινωνικοποιούνται κι εκπαιδεύονται με θετικό τρόπο για περίπου ενάμιση έτος. Έπειτα, συνεκπαιδεύονται με έναν χειριστή που έχει αξιολογηθεί από τη Σχολή 'Λάρα' κι έχει κριθεί κατάλληλος για να συνεργαστεί με έναν σκύλο - οδηγό.

Η επίσημη ίδρυση της πρώτης Σχολής Σκύλων – Οδηγών Τυφλών στη χώρα μας με επωνυμία ‘Ελληνική Σχολή Εκπαίδευσης Σκύλων – Οδηγών Τυφλών για Άτομα με Τύφλωση και Μειωμένη Όραση’ και με διακριτικό τίτλο Ελληνική Σχολή Σκύλων – Οδηγών Λάρα έγινε με την από 24 Ιουλίου 2008 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Η Σχολή πήρε το όνομά της από τη ‘Λάρα’, τον 1ο σκύλο-οδηγό τυφλών στην Ελλάδα.

To έργο της Σχολής

Έχοντας σαν αρχές την προάσπιση της ίσης μεταχείρισης, και την υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης και της καθολικής πρόσβασης στα κοινά όλων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, σε συνάρτηση με τη αγάπη και το σεβασμό προς τα ζώα, κύριο έργο της Σχολής ‘Λάρα’ είναι να εκπαιδεύει και να παρέχει σκύλους – οδηγούς σε άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης εντελώς δωρεάν.

lara logo

To Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στηρίζει αυτή τη προσπάθεια και είναι ένας από τους ασημένιους χορηγούς:

xorigoi asimenioi

Στο έργο της Σχολής ‘Λάρα’ περιλαμβάνονται επίσης:

  • η διοργάνωση ημερίδων κι επιδείξεων που στοχεύουν στην εξοικείωση του κοινού με τους σκύλους – οδηγούς
  • η αξιολόγηση της προσπελασιμότητας ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, καταστημάτων, επιχειρήσεων και μέσων μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η πρόσβαση και η χρήση των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών προς ομάδες σκύλων – οδηγών, που διευκολύνει και άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας
  • η εκπαίδευση των ανθρώπων με μερική ή ολική απώλεια όρασης στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό με την χρήση του λευκού μπαστουνιού
  • η ηθική, ψυχική, νομική και οικονομική στήριξη των ομάδων σκύλων – οδηγών της Σχολής
  • η προώθηση και η ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναφορικά με την προσπελασιμότητα και την ηλεκτρονική προσβασιμότητα, υπό το πρίσμα της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που τέθηκαν σε ισχύ στις 4 Μαΐου 2008 και κυρώθηκε στη χώρα μας με το Νόμο 4074/2012, με βάσει πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές του νέου Οικοδομικού Κανονισμού με το Νόμο 4067/2012 και της ανεμπόδιστης πρόσβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση με το Συνταγματικό Άρθρο 5Α και το Νόμο 3979/2011
  • η πρακτική υλοποίηση των αρχών της Σχεδίασης για Όλους

dog certificate

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Source: Ελληνική Σχολή Σκύλων – Οδηγών Τυφλών

http://www.laraguidedogs.gr/