Το Ινστιτούτο Ophthalmica στα EUPO & EVER 2018

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στα European University Professors of Ophthalmology (EUPO) 2018: Course on Retina & Uveitis και European Association for Vision and Eye Research (EVER) 2018 
03 – 06 Οκτωβρίου 2018 
Νίκαια 
Γαλλία 

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στα EUPO και EVER 2018:

Πέμπτη 04 Οκτωβρίου 2018 

16:00 – 17:00 | Poster area
RV – Retina / Vitreous

T053 Evaluation of an Artificial Inteligence clinical decision support suite for Diabetic Retinopathy and Age related macular degeneration screening
Tranos P., Karassavidou E., Tsirampidou E., Stavrakas P., Chrissafis C. – Thessaloniki, Greece

Παρασκεύη 05 Οκτωβρίου 2018 

13:30 – 14:45 | Hermes
RV – Macular interface surgery

2612 13:45 ERM management
Tranos P. – Thessaloniki

Σάββατο 06 Οκτωβρίου 2018 

14:15 – 15:30 | Rhodes 4
RV – Rapid Fire session

35508 14:57 E valuation of an Artificial Inteligence clinical decision support suite for Diabetic Retinopathy and Ageδ – related macular degeneration screening
Tranos P., Karassavidou E., Tsirampidou E., Stavrakas P., Chrissafis C. – Thessaloniki, Greece

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: EVER, EUPO

https://www.ever.be/