Το Ινστιτούτο Ophthalmica στην 15η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδοοφθαλμολογίας & Στραβισμού (ΕΕΠΟΣ)

Το Ινστιτούτο Ophthalmica στην 15η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδοοφθαλμολογίας & Στραβισμού (ΕΕΠΟΣ)
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023
Αμφιθέατρο Λούρος
Νοσοκομείο Μητέρα
Αθήνα

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στην 15η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδοοφθαλμολογίας & Στραβισμού (ΕΕΠΟΣ):

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

15:45 – 16:45 Παιδοφθαλμολογία και Στραβισμός 2022: What’s new and important in PUBMED
Λαμπρογιάννης Λ.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: ΕΕΠΟΣ

https://www.hapos.gr/