Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 23rd ESCRS Winter Meeting

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 23rd European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS) Winter Meeting
in conjunction with the 33rd HSIOIRS International Congress
15 – 17 Φεβρουαρίου 2018
Αθήνα
Megaron Conference Center

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 23rd ESCRS Winter Meeting:

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

10:30 – 12:30 Free paper session

Collagen cross linking in early keratoconus with riboflavin in a femtosecond laser created pocket: initial findings & eight years monitoring
A. Adamopoulou, A. Rasoglou, M. Balidis, S. Koronis, E. Siskou

11:00 – 12:30 Instructional Course

Cataract post – vitrectomy and / or post intravitreal injections
P. Tranos

IOL options in deficient capsular support / IOL exchange
M. Balidis

15:00 – 16:30 Instructional Course

Multifocal and EDOF IOLs
D. Mikropoulos

Management of the unhappy patient: IOL replacements
M. Balidis

16:30 – 17:00 Welcome Ceremony

Presentation of HSIOIRS Kelman award
M Balidis

18:30 – 20:00 HSIOIRS-EOS Symposium
Keratoconus: Diagnosis & Management

Current & future strategies for cross linking in keratoconus
M. Balidis

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

08:00 – 16:35 Cornea didactic course
Surgical course

Penetrating keratoplasty
M. Balidis

14:00 – 16:00 Near Live Surgery

Minimally invasive cataract surgery leveraging the automated Clareon AutonoMe IOL delivery system with Intrepid Balanced tip in Synergy with active Fluidics technology
M. Balidis

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Advanced technology: Better results?

Conventional phaco VS FLACS
D. Mikropoulos

ePoster presentations

Treating patients with keratoconus and penetrating keratoplasty with the use of toric IOL
A. Rasoglou, M. Balidis, E. Siskou, S. Koronis

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα