Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 52ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 52ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
06 – 08 Ιουνίου 2019
Αθήνα
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 52ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο:

Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019

13:00 – 13:15 Ελληνική Εταιρεία Οφθαλμικής Επιφάνειας & Ξηροφθαλμίας – Η σημαντικότητα της Οφθαλμικής Επιφάνειας

Το βλεφαρικό χείλος και η επίδρασή του στον κερατοειδή και στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς
Μπαλίδης Μ. 

18:00 – 19:30 20 Περιστατικά προβληματισμού στη Χειρουργική του Αμφιβληστροειδή
Συντονισμός: Παππάς Γ., Τρανός Π.

 

Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019

09:00 – 10:00 Οφθαλμογενετική & Ηλεκτροφυσιολογία
Συντονισμός: Καμακάρη Σ., Κουκουλά Σ.

10:30 – 11:00 Όμιλος μελετητών Ιστορίας της Ελληνικής Οφθαλμολογίας

Ιστορική αναδρομή της χειρουργικής της αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς
Βακάλης Θ.

17:30 – 19:00 Trauma Video Festival – Παρουσίαση περιστατικών
Τρανός Π.

18:00 – 19:15 Εταιρεία Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής – Η αναζήτηση της τελειότητας στη χειρουργική του προσθίου ημιμορίου
Συντονισμός: Μπαλίδης Μ., Καραμπατάκης Β.

 

Σάββατο 08 Ιουνίου 2019

09:00 – 10:15 Προφορικές ανακοινώσεις – Παθολογία αμφιβληστροειδούς
Συντονισμός: Μασαούτης Π., Σουσούρας Θ.

10:30 Live surgery from FLORetina
Χειρουργός: Βακάλης Θ.
Νοσηλεύτρια: Σιδηροπούλου Ε.

16:00 – 17:00 Αμφιβληστροειδής

The role of phacovitrectomy in retinal surgery
Βακάλης Θ. 

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα