Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο European DR Barometer Workshop

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο European Diabetic Retinopathy Barometer Workshop 
Σεπτέμβριος 2018 
Μιλάνο 
Ιταλία 

dr barometer2

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο European Diabetic Retinopathy Barometer Workshop:

Πάρης Τρανός FRCS

The DR Barometer Program aims to improve the vision health of adults living with diabetes around the world. This collaborative program was initiated with the DR Barometer Study, which identified serious gaps in awareness and education of diabetic eye diseases, as well as barriers to screening and treatment services at a country level that require urgent attention.

To address these gaps and promote forward action, the DR Barometer Program brings together key stakeholders (including patients, ophthalmologists, diabetes specialists, primary care providers, diabetes educators, governments, and industry) to establish and maintain a global community. This multidisciplinary community will help foster collaboration and knowledge exchange and therein help influence and shape health systems capacity to support adults with diabetes to maintain and improve their vision health.

DR

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

http://drbarometer.com/