Το DEKA Smartxide Punto CO2 Fractional Laser στο Ινστιτούτο Ophthalmica

Η επένδυση σε προηγμένο και τελευταίας γενιάς εξοπλισμό αποτελεί βασική προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται η αγορά του DEKA Smartxide Punto CO2 Fractional Laser.

Δείτε το video:

Source: DEKA

https://technologies.dekalaser.com/en-GB/Default.aspx