Μίλτος Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth: Extraordinary ectasia - Prague Ophthalmology Festival

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο Prague Ophthalmology Festival, Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2019, 4:00 p.m., Internet meeting & on-line discussion.

Απομακρυσμένη σύνδεση και παρουσίαση του Μίλτου Μπαλίδη PhD, FEBOphth, ICOphth με θέμα “Extraordinary Ectasia”.

Δείτε το video: