Τεχνικές Femto-LASIK (all laser) & SMILE

Ο οφθαλμίατρος χειρουργός κ. Μπαλίδης Μ. μας μιλά για την μέθοδο Femto-LASIK (all laser) SMILE.

Δείτε το video: