Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 35ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ)

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 35ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ)
21 – 23 Οκτωβρίου 2021
Θεσσαλονίκη
Ioannis Vellidis Congress Centre

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 35ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ):

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Αίθουσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12:00 – 13:00 Κλινικά φροντιστήρια
Ξηρός οφθαλμός και χειρουργική προσθίου
Ομιλητής: Ευάγγελος Λοκοβίτης MD, FEBOphth

18:00 – 19:00 Τελετή έναρξης
Χαιρετισμός Προέδρου EEEΦΔΧ
Μιλτιάδης Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth

Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14:00 – 15:00 Βasic Refractive Surgery Instructional Symposium (1o μέρος)
Διαθλαστική στον φακό
Μετεγχειρητική παρακολούθηση και επιπλοκές
Ομιλητής: Δημήτριος Σακελλάρης MD

 

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Αίθουσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10:00 – 11:00 Basic Cataract Instructional Symposium
Καταρράκτης Basics
Διεγχειρητικές επιπλοκές ΙΙ – Πτώση πυρήνα
Ομιλητής: Aθανάσιος Βακάλης MD

15:00 – 16:00 Στρογγυλή τράπεζα
Video Session: Τραυματικός καταρράκτης
Συντονιστής: Μιλτιάδης Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth
Ομιλητής: Aθανάσιος Βακάλης MD

17:30 – 18:30 Κλινικό φροντιστήριο
Αντιμετώπιση επιπλοκών στη διαθλαστική χειρουργική
Ομιλητής: Ζαχαρίας Ζαχαριάδης MD, DO

Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

10:00 – 11:00 Κλινικό φροντιστήριο
Καταρράκτης και παθολογικός κερατοειδής
(Βιομετρία – επιλογή ενδοφακού – χειρ.τεχνική)
Συντονιστής: Μιλτιάδης Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth
Oμιλητής: Δημήτριος Σακελλάρης MD

12:00 – 13:00 Στρογγυλή τράπεζα
Νέες τεχνολογίες στις διαθλαστικές επεμβάσεις
Τοπογραφία κερατοειδούς
Game of Throne: OCT vs Schleimpflug
Oμιλητής: Δημήτριος Σακελλάρης MD

19:00 – 19:30 Δορυφορική Διάλεξη: Zwitter
Επίπτωση της χρόνιας χρήσης συντηρητικών στις επεμβάσεις οφθαλμών
Συντονιστής: Μιλτιάδης Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth

Αίθουσα ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ

10:00 – 11:00 Κλινικό φροντιστήριο
Επιπλοκές της χειρουργικής του οπισθίου ημιμορίου στο πρόσθιο ημιμόριο
Συντονιστής: Σόλων Αστεριάδης FRCS
Ομιλητής: Πάρης Τρανός PhD, FRCS, ICOphth

12:00 – 13:00 Κλινικό φροντιστήριο
Σύγχρονες αντιλήψεις στο Cross Linking
Ομιλητής: Μιλτιάδης Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth

16:00 – 17:00 Κλινικό φροντιστήριο
Επανεπεμβάσεις στη Διαθλαστική Χειρουργική
Ομιλητής: Δημήτριος Σακελλάρης MD

 

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Αίθουσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

14:00 – 15:00 Δορυφορικό συμπόσιο: ALCON
Διευρύνοντας τις επιλογές στη διαθλαστική χειρουργική καταρράκτη
Συντονιστής: Μιλτιάδης Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth
Ομιλητής: Μιλτιάδης Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth

Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

11:00 – 12:00 Basic Cornea Instructional Symposium
Διάγνωση και παρακολούθηση κερατόκωνου
Ομιλητής: Μιλτιάδης Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth

15:00 – 16:00 Κλινικό Φροντιστήριο
Διορθώνοντας την αφακία με ενδοφακούς σκληρικής στήριξης
Ομιλητής: Μιλτιάδης Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth
Ομιλητής: Aθανάσιος Βακάλης MD

16:00 – 17:00 Topo και Wavefront guided φωτοκερατεκτομές: περιστατικά
Ομιλητής: Δημήτριος Σακελλάρης MD

Αίθουσα ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ

10:00 – 11:00 Κλινικό Φροντιστήριο
Ενδοφθαλμίτιδα μετά από επέμβαση καταρράκτη και ενδοϋαλοειδικές ενέσεις
Συντονιστής: Πάρης Τρανός PhD, FRCS, ICOphth
Ομιλητής: Σόλων Αστεριάδης FRCS

12:00 – 13:00 Κλινικό Φροντιστήριο
Ρήξη οπισθίου περιφακίου και επαπειλούμενη πτώση πυρήνα ή ενδοφακού: βιτρεκτομή από χειρουργό προσθίου ή οπισθίου
Συντονιστής: Αθανάσιος Βακάλης MD

 

Μοριοδότηση

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου της ΕΕΕΦΔΧ θα μοριοδοτηθεί με 24 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

Γραμματεία συνεδρίου:

17 Asklipiou str, 106 80, Athens, Greece
Tel +30 210.36.34.944
Fax +30 210.36.31.690
[email protected]
www.era.gr

 

Source: HSIOIRS

www.hsioirs.org

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα