Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 37th International Congress of the HSIOIRS 2023

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 37th International Congress of the Hellenic Society of Intraocular Implant & Refractive Surgery 2023
02 – 04 Μαρτίου 2023
Megaron Athens International Conference Centre
Αθήνα
https://hsioirscongress.gr/

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 37th International Congress of the HSIOIRS 2023:

Πέμπτη 02 Μαρτίου 2023

16:00 – 16:50 Κλινικό Φροντιστήριο
Μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα στη χειρουργική προσθίου ημιμορίου
Ομιλήτρια: Κουτσιούκη Χ.

18:30 – 19:20 Κλινικό Φροντιστήριο
Επείγοντα Οφθαλμοπλαστικά Περιστατικά
Ομιλητής: Λοκοβίτης Ε.

 

Παρασκευή 03 Μαρτίου 2023

12:30 – 13:30 Tελετή Έναρξης
Χαιρετισμός Προέδρου EEEΦΔΧ: Μπαλίδης Μ.

17:00 – 17:50 Κλινικό Φροντιστήριο
Τραυματικός καταρράκτης (video based course)
Ομιλητής: Μπαλίδης Μ.

10:00 – 10:50 Κλινικό Φροντιστήριο
Η χρήση ραμμάτων για τη στήριξη ενδοφακών – tension rings, καθώς και στην ιριδοπλαστική
Ομιλητής: Βακάλης Θ.

14:00 – 14:50 Κλινικό Φροντιστήριο
Καταρράκτης και παθολογικός κερατοειδής
Συντονιστής: Μπαλίδης Μ.
Ομιλητής: Σακελλάρης Δ.

11:30 – 12:20 Κλινικό Φροντιστήριο
Ξηρός οφθαλμός πριν και μετά τη διαθλαστική χειρουργική
Ομιλητής: Σακελλάρης Δ.

15:30 – 16:20 Κλινικό Φροντιστήριο
Επιπλοκές της χειρουργικής του οπισθίου ημιμορίου στο πρόσθιο ημιμόριο
Ομιλητής: Αστεριάδης Σ.

18:00 – 18:30 Δορυφορική Διάλεξη
Προεγχειριτική και μετεγχειρητική αγωγή στο χειρουργείο καταρράκτη
Συντονιστής: Μπαλίδης Μ.
Bausch & Lomb

 

Σάββατο 04 Μαρτίου 2023

10:30 – 11:20 Κλινικό Φροντιστήριο
Ρήξη οπισθίου περιφακίου και επαπειλούμενη πτώση πυρήνα ή ενδοφακού: βιτρεκτομή από χειρουργό
προσθίου ή οπισθίου?
Συντονιστής: Βακάλης Θ.
Ομιλητής: Σακελλάρης Δ.

14:30 – 15:50 Στρογγυλή Τράπεζα
Keratoconus Beyond Standard Epi Off Cross Linking
Συντονιστής: Μπαλίδης Μ.
CuRV Epi ON
Ομιλητής: Μπαλίδης Μ.

10:30 – 12:30 Basic Course Διαθλαστικής Χειρουργικής
Επεμβατικά βήματα: Επιπλοκές κι αντιμετώπιση
Ομιλητής: Ζαχαριάδης Ζ.

16:30 – 17:00 Δορυφορική Διάλεξη
Managing Refractive challenges with the Amaris Laser platform
Ομιλητής: Μπαλίδης Μ. 
System Vision

17:30 – 19:00 Κλινικό Φροντιστήριο
Fun club Κερατοειδούς
Ομιλητής: Μπαλίδης Μ.

16:00 – 16:50 Κλινικό Φροντιστήριο
Topo και Wavefront guided φωτοκερατεκτομές: περιστατικά
Ομιλητής: Σακελλάρης Δ.

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

 

Source: HSIOIRS

https://hsioirscongress.gr/

https://www.hsioirs.org/