Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
15 – 18 Μαΐου 2019
Αθήνα
Divani Caravel hotel

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο:

Μίλτος Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες