Το Ινστιτούτο Ophthalmica στην 9η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς (GVRS)

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στην 9η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς (GVRS)
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022
Αράχωβα
Domotel Anemolia

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στην 9η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς (GVRS):

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

11:45 – 12:45 A Συνεδρία: Παθολογία Αμφιβληστροειδούς
Το MR για τον Γενικό Οφθαλμίατρο
Παρουσίαση παραδειγμάτων περιστατικών με σχολιασμό
Πότε ζητάμε ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο: Σ. Κουκουλά

15:30 – 16:30 Γ Συνεδρία: Χειρουργική Αμφιβληστροειδούς
Εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις στη χειρουργική θεραπεία των παθήσεων της ωχράς
Υποωχρική αιμορραγία: Σ. Αστεριάδης

16:30 – 17:30 Γ Συνεδρία: Χειρουργική Αμφιβληστροειδούς
Το SR για τον Γενικό Οφθαλμίατρο
Παρουσίαση παραδειγμάτων περιστατικών με σχολιασμό
Συντονισμός: Α. Βακάλης

18:00 – 19:00 Δ Συνεδρία: Τι αλλάζει στην προσέγγιση από τις μεγάλες μελέτες και τα
μεγάλα συνέδρια Αμφιβληστροειδούς
ANTI-VEGFs: What’s new: Χ. Κουτσιούκη

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: GVRS

https://era.eventsair.com/9-gvrs/onlinereg/Site/Register