Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Alcon Innovative Technology Summit 2019

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο Alcon Innovative Technology Summit 2019
30 Νοε 2019 – 01 Δεκ 2019
Αθήνα
Grand Hyatt

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Alcon Innovative Technology Summit 2019:

Μ. Μπαλίδης
Π. Μαρκούσης

Source: Alcon