Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο ASCRS | ASOA annual meeting 2022

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο American Society of Cataract & Refractive Surgery (ASCRS) | American Society of Ophthalmic Administrators (ASOA) annual meeting 2022
22 – 26 Απριλίου 2022
Washington D.C.
U.S.A.

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο ASCRS | ASOA annual meeting 2022:

Instructional course: Myopia surgical correction through all stages of life
Μπαλίδης Μ. MD, PhD, FEBOphth, ICOphth

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Sources: ASCRS, ASOA

www.ascrs.org

www.asoa.org