Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο ASCRS | ASOA annual meeting 2024

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο American Society of Cataract & Refractive Surgery (ASCRS) | American Society of Ophthalmic Administrators (ASOA) annual meeting 2024
05 – 08 Απριλίου 2024
Boston, MA
Boston Convention and Exhibition Center
USA

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο ASCRS | ASOA annual meeting 2022:

Σάββατο 06 Απριλίου 2024

08:00 – 09:30 ASCRS Instructional Courses
IC-103 Beyond Collagen Cross Linking : Combined procedures and Complications

Μπαλίδης Μίλτος, MD, PhD, FEBOphth, ICOphth

Σακελλάρης Δημήτρης, MD

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Sources: ASCRS, ASOA

www.ascrs.org

www.asoa.org