Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο XXXIst Meeting of the Club Jules Gonin

XXXIst Meeting of the Club Jules Gonin 
11 - 14 Ιουλίου 2018 
Jersey 
Channel Islands 
Ηνωμένο Βασίλειο 

jules 1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο XXXIst Meeting of the Club Jules Gonin:

Πάρης Τρανός FRCS

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα 

Source: Club Jules

https://www.clubjulesgonin.com/