Το υπερσύγχρονο σύστημα οπίσθιας υαλοειδεκτομής (βιτρεκτομής) Alcon Constellation Vision System στο Ινστιτούτο Ophthalmica

Η επένδυση σε προηγμένο και τελευταίας γενιάς εξοπλισμό αποτελεί βασική προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται η αγορά του υπερσύγχρονου συστήματος Alcon Constellation Vision System για χειρουργικές επεμβάσεις οπισθίου πόλου και αφαίρεσης καταρράκτη.

Στο Constellation Vision System υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί η τεχνική διεγχειρητικής laser φωτοπηξίας (endo-photocoagulation laser) για την αντιμετώπιση παθήσεων του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας, καθώς είναι διαθέσιμο και ειδικό module για συνδυασμένη χειρουργική επέμβαση οπίσθιας υαλοειδεκτομής (βιτρεκτομής) και αφαίρεσης καταρράκτη με φακοθρυψία (φακοβιτρεκτομή).


Περιμένουμε όλους τους συνεργάτες μας να εμπιστευτούν την τεχνολογία Constellation στη Θεσσαλονίκη.

Source: Alcon