Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο International CXL Experts' Meeting 2021

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο International CXL Experts’ Meeting
17 – 18 Δεκεμβρίου 2021
On-line Zoom Meeting

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο International CXL Experts’ Meeting:

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Current state: CXL for ectasia
13:45 The quest for epi-on I: my epi-on protocol
Balidis M.

KC Experts’ Meeting on the Surgical Management of Keratoconus Patients
20:23 Cataract & Keratoconus
Balidis M.

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

CXL for ectasia
Chair: Balidis M. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: CXL Experts

www.cxlexpertsmeeting.com