Ηλεκτροφυσιολογίας της Όρασης

Ηλεκτροφυσιολογίας

Ηλεκτροφυσιολογίας

Στο οφθαλμολογικό κέντρο Ophthalmica λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας της όρασης. Πρόκειται για ένα εργαστήριο που δημιουργήθηκε με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές όπου πραγματοποιούνται μια σειρά ειδικών tests τα οποία καταγράφουν την...
Περισσότερα →