Ηλεκτροφυσιολογίας

Στο οφθαλμολογικό κέντρο Ophthalmica λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας της όρασης. Πρόκειται για ένα εργαστήριο που δημιουργήθηκε με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές όπου πραγματοποιούνται μια σειρά ειδικών tests τα οποία καταγράφουν την αντικειμενική οπτική λειτουργία, συμβάλλοντας έτσι στη διάγνωση και την παρακολούθηση ειδικών οφθαλμικών παθήσεων.

Τα tests πραγματοποιούνται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με βάση τα πρότυπα της Διεθνούς εταιρείας Κλινικής Ηλεκτροφυσιολογίας της Όρασης (ISCEV – International Society of Clinical Electrophysiology of Vision) και ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τη συνολική κλινική εικόνα του ασθενούς από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο.

Οι ενδείξεις για μια ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι πολλές και αφορούν κυρίως τη διάγνωση και την παρακολούθηση κληρονομούμενων νοσημάτων του αμφιβληστροειδή, νευρολογικές παθήσεις, ανεξήγητη απώλεια όρασης και ανεξήγητα συμπτώματα (λάμψεις, σκοτώματα), καθώς επίσης και τη μελέτη της οπτικής λειτουργίας σε παιδιά.