Χρυσούλα Κουτσιούκη, MD

Χρυσούλα Κουτσιούκη, MD

Ειδική στην Παθολογία Αμφιβληστροειδή, Ωχράς Κηλίδας, Ενδοφθάλμιων Φλεγμονών & Καταρράκτη
Ειδικευμένη & Μετεκπαιδευμένη στην Μεγάλη Βρετανία
[email protected]