Δωρεά του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica, έχοντας θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) ως αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζει, στηρίζει δυναμικά δομές υγείας και φορείς κοινωνικής προστασίας, προσφέροντας ειδικά αναλώσιμα, φάρμακα κι άλλου τύπου ιατροφαρμακευτικό υλικό για κατοίκους σε γεωγραφικά σημεία εντός συνόρων που τα έχουν ανάγκη.

Με την βοήθεια του συνεργάτη μας, οφθαλμιάτρου χειρουργού κ. Γιαννέλου Παναγιώτη, πραγματοποιήθηκε παράδοση ιατροφαρμακευτικού υλικού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Σαμοθράκης και συγκεκριμένα στον επιστημονικά υπεύθυνο της δομής, κ. Διαμαντόπουλο Γεννάδιο.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Σαμοθράκης κ. Διαμαντόπουλος Γεννάδιος στην παραλαβή του ιατροφαρμακευτικού υλικού από τον οφθαλμίατρο χειρουργό κ. Γιαννέλο Παναγιώτη.

Η ομάδα του Ινστιτούτου Ophthalmica θα συνεχίσει δυναμικά την υποστήριξη δομών εντός συνόρων που το έχουν ανάγκη. Είμαστε δίπλα σας.

Πληροφορίες:

Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Σαμοθράκης
Χώρα
Σαμοθράκη
Τ.Κ. 68002
Έβρου