Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Annual Conference on Ocular Microsurgery - Eilat 20/20

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο Annual Conference on Ocular Microsurgery – Eilat 20/20 and Beyond
08 – 11 Ιανουαρίου 2020
Ελάτ
Ισραήλ
Royal Beach hotel, Eilat
King Solomon hotel, Eilat

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Annual Conference on Ocular Microsurgery – Eilat 20/20 and Beyond:

Μίλτος Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: Eilat 2020

https://www.eilat2020.com/