Επιστημονικό Συμβούλιο

Στο ΟPHTHALMICA λειτουργεί επιτροπή συντονισμού του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου του Ινστιτούτου (ερευνητικές μελέτες, επιστημονικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα υποτροφιών, θέματα βιοηθικής κ.ά.).

Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται από τους :

  • Μίλτο Μπαλίδη
  • Πάρη Τρανό
  • Δημήτρη Σακελλάρη