Επιστημονικό Συμβούλιο

Στο ΟPHTHALMICA λειτουργεί επιτροπή συντονισμού του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου του Ινστιτούτου (ερευνητικές μελέτες, επιστημονικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα υποτροφιών, θέματα βιοηθικής κ.ά.).

Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται από τους :

  • Ζήση Γκατζιούφα, Διδάκτορα Οφθαλμολογίας
  • Νικόλαο Κοζέη, Διδάκτορα Οφθαλμολογίας
  • Μίλτο Μπαλίδη, Διδάκτορα Οφθαλμολογίας
  • Πάρη Τρανό, Διδάκτορα Οφθαλμολογίας