Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 4th Congress of Macedonian Ophthalmologists of International Participation

ohrid 1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 4th Congress of Macedonian Ophthalmologists of International Participation:

ohrid 2

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα