Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 17th EURETINA Congress 2017

17th-EURETINA-Congress

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica ατο 17th EURETINA Congress 2017:

Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017

08.30 – 10.30

INSTRUCTIONAL COURSE 1
Macular Edema: Guidelines & Treatment Algorithms
Room 113 (Level 1)

Course Organiser: P. Tranos GREECE

09.18 A. Vakalis GREECE

Postoperative macular edema

09.50 P. Tranos GREECE

Clinic cases

INSTRUCTIONAL COURSE 10
Surgical Controversies in Vitrectomy for Retinal Detachment
Room 118 (Level 1)

Course Organisers: P. Stanga UK, P. Stavrakas GREECE

Do we Really Need Silicone Oil?

15.31 Against:
P. Tranos GREECE

15.45 P. Tranos GREECE
Rhegmatogenous retinal detachment secondary to other pathologic conditions: Anything different?

 

Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017

11.00 – 12.30

FREE PAPER SESSION 11
Vascular Diseases & Diabetic Retinopathy III
Room 114 (Level 1)

Chairpersons: J-F. Korobelnik FRANCE, P. Tranos GREECE

 

ePoster Presentations:

P. Tranos, M. Triantafylla, E. Vounotrypidis, A. Vakalis, S. Asteriadis, GREECE
Natural course of asymtomatic dry AMD with early signs of exudative conversion

P. Tranos, M. Triantafylla, A. Vakalis, S. Asteriadis, GREECE
Comparison of postoperative refractive outcome in eyes undergoing combined phacovitrectomy vs cataract surgery following vitrectomy

17th-EURETINA-Congress-2

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα (pdf format)